Nobel Hòa bình 2019 vinh danh Thủ tướng Ethiopia

Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: Reuters.
Lên top