Nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ, nhiều ngày không dập được cháy

Khói lửa bốc lên dữ dội trong vụ cháy nhà máy hóa chất. Ảnh: SBC 7 Chicago
Khói lửa bốc lên dữ dội trong vụ cháy nhà máy hóa chất. Ảnh: SBC 7 Chicago
Khói lửa bốc lên dữ dội trong vụ cháy nhà máy hóa chất. Ảnh: SBC 7 Chicago
Lên top