Nỗ lực xoá sổ di sản Obama của ông Donald Trump thất bại lớn

Ông Donald Trump thất vọng vì nỗ lực xoá bỏ Obamacare thất bại. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump thất vọng vì nỗ lực xoá bỏ Obamacare thất bại. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump thất vọng vì nỗ lực xoá bỏ Obamacare thất bại. Ảnh: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top