Nỗ lực của Trung Quốc chặn COVID-19 ở Vũ Hán cho kết quả bất ngờ

Dịch COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Dịch COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Dịch COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top