Nỗ lực chốt hạ của phe ông Trump tại Quốc hội để đảo ngược kết quả

Phe ông Donald Trump dự kiến sẽ có nỗ lực cuối cùng tại Quốc hội để mong đảo ngược kết quả bầu cử. Ảnh: AFP
Phe ông Donald Trump dự kiến sẽ có nỗ lực cuối cùng tại Quốc hội để mong đảo ngược kết quả bầu cử. Ảnh: AFP
Phe ông Donald Trump dự kiến sẽ có nỗ lực cuối cùng tại Quốc hội để mong đảo ngược kết quả bầu cử. Ảnh: AFP
Lên top