Nổ lớn tại ngân hàng ở Myanmar, hơn 20 người thương vong

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/Getty.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/Getty.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/Getty.