Nổ lớn rung chuyển ở Trung Quốc, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ nổ ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Hiện trường vụ nổ ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Hiện trường vụ nổ ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Lên top