Nổ lớn rung chuyển Lebanon: Ít nhất 78 người chết, 4.000 người bị thương

Lên top