Nổ chợ đêm ở Philippines: Ít nhất 10 người chết, 60 người bị thương