Nổ 4 tầng trong chung cư 9 tầng tại thủ đô của Ukraina

4 tầng trong chung cư 9 tầng ở thủ đô của Ukraina sập chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: UNIAN
4 tầng trong chung cư 9 tầng ở thủ đô của Ukraina sập chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: UNIAN
4 tầng trong chung cư 9 tầng ở thủ đô của Ukraina sập chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: UNIAN
Lên top