Nise da Silveira được Google Doodle kỷ niệm 115 năm ngày sinh là ai?

Nise da Silveira được Google Doodle kỷ niệm 115 năm ngày sinh. Ảnh chụp màn hình.
Nise da Silveira được Google Doodle kỷ niệm 115 năm ngày sinh. Ảnh chụp màn hình.
Nise da Silveira được Google Doodle kỷ niệm 115 năm ngày sinh. Ảnh chụp màn hình.
Lên top