Nín thở theo dõi tình hình kiểm phiếu ở 4 bang chiến địa Mỹ tính đến 5.11

Tình hình bầu cử Mỹ 2020 vẫn diễn ra căng thẳng trong bối cảnh các bang chiến địa vẫn đang tiếp tục kiểm phiếu. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Tình hình bầu cử Mỹ 2020 vẫn diễn ra căng thẳng trong bối cảnh các bang chiến địa vẫn đang tiếp tục kiểm phiếu. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Tình hình bầu cử Mỹ 2020 vẫn diễn ra căng thẳng trong bối cảnh các bang chiến địa vẫn đang tiếp tục kiểm phiếu. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Lên top