Nigeria thu giữ số lượng kỷ lục vảy tê tê và ngà voi trị giá 54 triệu USD

Các quan chức ở Nigeria thông báo rằng họ đã thu giữ một số lượng kỷ lục vảy tê tê, móng vuốt tê tê và ngà voi bị buôn bán trái phép. Ảnh: Hải quan Nigeria
Các quan chức ở Nigeria thông báo rằng họ đã thu giữ một số lượng kỷ lục vảy tê tê, móng vuốt tê tê và ngà voi bị buôn bán trái phép. Ảnh: Hải quan Nigeria
Các quan chức ở Nigeria thông báo rằng họ đã thu giữ một số lượng kỷ lục vảy tê tê, móng vuốt tê tê và ngà voi bị buôn bán trái phép. Ảnh: Hải quan Nigeria
Lên top