Nigeria: Cậu bé 13 tuổi bất ngờ lĩnh án tù 10 năm vì tội báng bổ thánh thần

Hầu hết các bang chủ yếu là người Hồi giáo ở Nigeria áp dụng song song luật Sharia cùng với luật thế tục. Cậu bé ở bang Kano bị kết án tù 10 năm vì tội báng bổ theo luật Sharia. Ảnh: AFP
Hầu hết các bang chủ yếu là người Hồi giáo ở Nigeria áp dụng song song luật Sharia cùng với luật thế tục. Cậu bé ở bang Kano bị kết án tù 10 năm vì tội báng bổ theo luật Sharia. Ảnh: AFP
Hầu hết các bang chủ yếu là người Hồi giáo ở Nigeria áp dụng song song luật Sharia cùng với luật thế tục. Cậu bé ở bang Kano bị kết án tù 10 năm vì tội báng bổ theo luật Sharia. Ảnh: AFP
Lên top