Những vụ gian lận thi cử “rúng động” Châu Á

Thi hóa ở Ấn Độ bị hủy tới 2 lần vì lộ đề thi. Ảnh: PA.
Thi hóa ở Ấn Độ bị hủy tới 2 lần vì lộ đề thi. Ảnh: PA.
Thi hóa ở Ấn Độ bị hủy tới 2 lần vì lộ đề thi. Ảnh: PA.