Những vật thể không gian sẽ tiếp cận Trái đất trong tháng 9

Minh họa vật thể không gian. Ảnh: NASA
Minh họa vật thể không gian. Ảnh: NASA
Minh họa vật thể không gian. Ảnh: NASA
Lên top