Những tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới ngoài kênh đào Suez

4 tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới. Ảnh: NED, OSM
4 tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới. Ảnh: NED, OSM
4 tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới. Ảnh: NED, OSM
Lên top