Những thủ phạm khiến sao Hỏa mất nước

Hình minh họa về môi trường của sao Hỏa từ xa xưa (phải) khi hành tinh đỏ có nước ở dạng lỏng và bầu khí quyển dày hơn và môi trường sao Hỏa khô lạnh ngày nay. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA.
Hình minh họa về môi trường của sao Hỏa từ xa xưa (phải) khi hành tinh đỏ có nước ở dạng lỏng và bầu khí quyển dày hơn và môi trường sao Hỏa khô lạnh ngày nay. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA.
Hình minh họa về môi trường của sao Hỏa từ xa xưa (phải) khi hành tinh đỏ có nước ở dạng lỏng và bầu khí quyển dày hơn và môi trường sao Hỏa khô lạnh ngày nay. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA.
Lên top