Những thứ ở Phượng Hoàng cổ trấn dùng vàng cũng khó có thể mua được

Phượng Hoàng cổ trấn nằm ở huyện Phượng Hoàng, phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Phượng Hoàng cổ trấn nằm ở huyện Phượng Hoàng, phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Phượng Hoàng cổ trấn nằm ở huyện Phượng Hoàng, phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Lên top