Những thay đổi trong phòng Bầu dục của tân Tổng thống Joe Biden

Phòng Bầu dục đã có những thay đổi đáng chú ý trong ngày đầu ông Joe Biden nhậm chức. Ảnh: Mail.
Phòng Bầu dục đã có những thay đổi đáng chú ý trong ngày đầu ông Joe Biden nhậm chức. Ảnh: Mail.
Phòng Bầu dục đã có những thay đổi đáng chú ý trong ngày đầu ông Joe Biden nhậm chức. Ảnh: Mail.
Lên top