Những sự kiện đáng mong chờ năm 2020 trên thế giới

Các sự kiện đáng mong chờ trong năm 2020. Ảnh: BBC
Các sự kiện đáng mong chờ trong năm 2020. Ảnh: BBC
Các sự kiện đáng mong chờ trong năm 2020. Ảnh: BBC
Lên top