Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những sự cố đầu tiên khi ông Obama tới Trung Quốc dự G20