Những sự cố đầu tiên khi ông Obama tới Trung Quốc dự G20