Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

Nhân viên sân bay kiểm tra nhiệt độ của một hành khách đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay kiểm tra nhiệt độ của một hành khách đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay kiểm tra nhiệt độ của một hành khách đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top