Những quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới

Mỹ là quốc gia sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là quốc gia sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là quốc gia sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top