Những quốc gia có lực lượng không quân lớn mạnh nhất thế giới

Không quân là lực lượng quan trọng bậc nhất của các nước trong chiến tranh. Ảnh: AFP
Không quân là lực lượng quan trọng bậc nhất của các nước trong chiến tranh. Ảnh: AFP
Không quân là lực lượng quan trọng bậc nhất của các nước trong chiến tranh. Ảnh: AFP
Lên top