Những quốc gia chưa có ca COVID-19 nào tính đến 17.9

Triều Tiên chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9. Ảnh: AFP
Triều Tiên chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9. Ảnh: AFP
Triều Tiên chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9. Ảnh: AFP
Lên top