Những phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

Pháo hoa đón năm mới ở Australia. Ảnh: iStock
Pháo hoa đón năm mới ở Australia. Ảnh: iStock
Pháo hoa đón năm mới ở Australia. Ảnh: iStock
Lên top