Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những phát ngôn để đời của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Ảnh: Reuters