Những phát kiến vĩ đại của Stephen Hawking "viết lại" hiểu biết vũ trụ

Nhà bác học thiên tài Stephen Hawking. Ảnh: AFP
Nhà bác học thiên tài Stephen Hawking. Ảnh: AFP
Nhà bác học thiên tài Stephen Hawking. Ảnh: AFP
Lên top