Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Síp (Cyprus) cấp hộ chiếu vàng cho người nước ngoài. Ảnh: Getty
Síp (Cyprus) cấp hộ chiếu vàng cho người nước ngoài. Ảnh: Getty
Síp (Cyprus) cấp hộ chiếu vàng cho người nước ngoài. Ảnh: Getty
Lên top