Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Triều Tiên chưa ghi nhận ca COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Triều Tiên chưa ghi nhận ca COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Triều Tiên chưa ghi nhận ca COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Lên top