Những nơi phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ

Cửa hàng ở Mỹ trở nên vắng bóng người hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Cửa hàng ở Mỹ trở nên vắng bóng người hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Cửa hàng ở Mỹ trở nên vắng bóng người hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Lên top