Những nhân vật của năm được Time vinh danh trong vòng 10 năm qua

Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường nhí được vinh danh Nhân vật của năm 2019. Ảnh: Getty/Time.
Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường nhí được vinh danh Nhân vật của năm 2019. Ảnh: Getty/Time.
Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường nhí được vinh danh Nhân vật của năm 2019. Ảnh: Getty/Time.
Lên top