Những món cổ vật đắt nhất thế giới từng được đem đấu giá

Cổ bản Leicester của Leonardo da Vinci. Ảnh: Bảo tàng Italia
Cổ bản Leicester của Leonardo da Vinci. Ảnh: Bảo tàng Italia
Cổ bản Leicester của Leonardo da Vinci. Ảnh: Bảo tàng Italia
Lên top