Những mặt trăng kỳ lạ bậc nhất trong hệ mặt trời

Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Ảnh: NASA
Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Ảnh: NASA
Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Ảnh: NASA
Lên top