"Những lời trăng trối" cuối cùng của Thượng nghị sĩ John McCain

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Ảnh: Sputnik
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Ảnh: Sputnik
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Ảnh: Sputnik
Lên top