Những lời cuối cùng của nhà báo Khashoggi: "Tôi không thể thở nổi"

Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Sky News.
Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Sky News.
Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Sky News.
Lên top