Những loài động vật nào dễ bị virus Corona tấn công nhất?

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy mèo là loài dễ nhiễm virus. Ảnh: AFP.
Nghiên cứu sơ bộ cho thấy mèo là loài dễ nhiễm virus. Ảnh: AFP.
Nghiên cứu sơ bộ cho thấy mèo là loài dễ nhiễm virus. Ảnh: AFP.
Lên top