Những lần oằn mình hứng hỏa lực của căn cứ Mỹ tại Iraq

Căn cứ Al-Asad nhìn từ trên cao. Ảnh: AP
Căn cứ Al-Asad nhìn từ trên cao. Ảnh: AP
Căn cứ Al-Asad nhìn từ trên cao. Ảnh: AP
Lên top