Những lần áp dụng Tu chính án thứ 25 trong lịch sử nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP
Lên top