Những kỳ vọng về vaccine của Pfizer

Vaccine COVID-19 của Pfizer đã được phê duyệt dùng khẩn cấp cho trẻ em 12 đến 15 tuổi ở Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer đã được phê duyệt dùng khẩn cấp cho trẻ em 12 đến 15 tuổi ở Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer đã được phê duyệt dùng khẩn cấp cho trẻ em 12 đến 15 tuổi ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top