Những khoảnh khắc bứt phá của Việt Nam năm 2020

Tờ báo Nhật Bản điểm lại những khoảnh khắc bứt phá của Việt Nam trong năm 2020. Ảnh: AFP
Tờ báo Nhật Bản điểm lại những khoảnh khắc bứt phá của Việt Nam trong năm 2020. Ảnh: AFP
Tờ báo Nhật Bản điểm lại những khoảnh khắc bứt phá của Việt Nam trong năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top