Những khoảnh khắc ám ảnh trong vụ khủng bố 11.9

Máy bay bị không tặc chiếm quyền kiểm soát nhắm thẳng vào tháp Nam Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Reuters.
Máy bay bị không tặc chiếm quyền kiểm soát nhắm thẳng vào tháp Nam Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Reuters.
Máy bay bị không tặc chiếm quyền kiểm soát nhắm thẳng vào tháp Nam Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ khủng bố 11.9. Ảnh: Reuters.
Lên top