Những hoài nghi xung quanh vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Hiện trường  vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top