Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2020

Dịch COVID-19 gây tác động đến quyền lực của hộ chiếu. Ảnh: CNN
Dịch COVID-19 gây tác động đến quyền lực của hộ chiếu. Ảnh: CNN
Dịch COVID-19 gây tác động đến quyền lực của hộ chiếu. Ảnh: CNN
Lên top