Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021

Chỉ số Hộ chiếu Henley công bố bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất 2021. Ảnh: Henley & Partners
Chỉ số Hộ chiếu Henley công bố bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất 2021. Ảnh: Henley & Partners
Chỉ số Hộ chiếu Henley công bố bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất 2021. Ảnh: Henley & Partners
Lên top