Những hình ảnh kỳ thú đầu tiên về "mạng vũ trụ" của các thiên hà lùn mới

Hình ảnh cho thấy ánh sáng phát ra từ các nguyên tử hydro trong mạng vũ trụ ở vùng khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Ảnh: Project SPHINX.
Hình ảnh cho thấy ánh sáng phát ra từ các nguyên tử hydro trong mạng vũ trụ ở vùng khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Ảnh: Project SPHINX.
Hình ảnh cho thấy ánh sáng phát ra từ các nguyên tử hydro trong mạng vũ trụ ở vùng khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Ảnh: Project SPHINX.
Lên top