Những hình ảnh kinh ngạc về sứ mệnh Apollo 15 của NASA 50 năm trước

Sứ mệnh Apollo 15 của NASA là sứ mệnh đầu tiên sử dụng xe tự hành trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA/ANDY SAUNDERS
Sứ mệnh Apollo 15 của NASA là sứ mệnh đầu tiên sử dụng xe tự hành trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA/ANDY SAUNDERS
Sứ mệnh Apollo 15 của NASA là sứ mệnh đầu tiên sử dụng xe tự hành trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: NASA/ANDY SAUNDERS
Lên top