Những hình ảnh đầu tiên của đoàn tiền trạm Triều Tiên đến Hàn Quốc

Bà Hyon Song-wol, dẫn đầu đoàn tiền trạm 7 người của Triều Tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times
Bà Hyon Song-wol, dẫn đầu đoàn tiền trạm 7 người của Triều Tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times
Bà Hyon Song-wol, dẫn đầu đoàn tiền trạm 7 người của Triều Tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times
Lên top