Những hình ảnh đầu tiên của cuộc không kích do Mỹ nhắm vào Syria

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Reuters.
Những hình ảnh đầu tiên về cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Reuters.
Những hình ảnh đầu tiên về cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Reuters.
Lên top